Tässä artikkelissa käsitellään lattialämmityksen ja patterien välisiä perusteellisia eroja kodin lämmitysjärjestelmänä. Tärkeimmät erot lattialämmityksen ja patterien välillä voidaan eritellä pääasiassa seuraavien 5 pisteen osalta:

  1. Lämmönjako
  2. Mukavuus ja ilmanlaatu
  3. Kustannustehokkuus
  4. Estetiikka
  5. Vyöhykelämmitys

Keskuslämmitys lämpöpattereilla otettiin käyttöön 1930-luvulla, ja siitä lähtien sitä on käytetty yleisenä lämmitysjärjestelmänä, mutta se on pysynyt lähes ennallaan viimeisten kahdeksan vuosikymmenen aikana. Viime aikoina lattialämmitystä käytetään vaihtoehtoisena lämmitysjärjestelmänä, joka tarjoaa vertaansa vailla olevaa mukavuutta ja ylellisyyttä.

Alla on näiden kahden järjestelmän vertailu ja selitys siitä, miksi sanomme, että lattialämmitys on paras ratkaisu kodin lämmittämiseen.

living room with underfloor heating 4iE thermostat

1. Lämmönjako

Lämmitysjärjestelmän valinta määrittää sen miten lämpö jakautuu. Lattialämmitys tuottaa säteilylämpöä, joka aiheuttaa lämpimän tunteen. Termiä “säteilylämmitys” käytetään, koska lämpösäteily aiheuttaa merkittävän osan “lämpömukavuudesta”, joka saavutetaan tällä lämmitysmuodolla.

Patterit toimivat lämmittämällä ympäröivää ilmaa konvektiolla. Patterin lämmittämä ilma nousee kattoon ja kun tämä lämmin ilma on jäähtynyt, se putoaa maanpinnan tasolle, joka lämmitetään patterin konvektiolla uudelleen. Tämä luo kuuman ja kylmän ilman virtauksen ja väistämättä kuumia ja kylmiä paikkoja, joten patterien lähellä olevat alueet ovat lämpimämpiä kuin muualla huoneessa.

heating systems comparison: radiator vs radiant floor heat

Lattialämmitys ja lämpöpatterit jakavat lämpöä eri tavalla. Tässä kuvassa verrataan lattialämmityksen säteilylämpöä ja epätasaista lämmönjakoa patterista.  Koska joidenkin alueiden lämmittäminen lämpöpattereilla kestää paljon pidempään, muut alueet ovat ylikuumentuneita, siksi kuumat ja kylmät pisteet vähentävät haluttua mukavuustasoa.

2. Järjestelmän tehokkuus ja mukavuus

Lämmön jakautuminen vaikuttaa lämmitysjärjestelmän tehokkuuteen ja mukavuuteen. Säteilylämpö lämmittää kohdetta suoraan ja ylläpitää luonnollista kosteutta huoneessa, kun taas lämpimän ilman konvektio pyrkii vähentämään kosteutta, mikä voi saada lämmitetyn alueen tuntumaan tunkkaiselta Jos koko huoneen lattia lämmitetään, säteilylämpötila aiheuttaa erittäin tasaisen lämmön leviämisen, kun taas tavanomainen lämmitys lämmittää aluetta aluksi ja sitten kuluu aikaa ilman kiertämiseen vaadittujen mukavuustasojen saavuttamiseksi. Ilman lämpötilan nousu tavanomaisen lämmityksen johdosta voi aiheuttaa epämukavuutta ja ylikuumenemista, mikä puolestaan voi vähentää happitasoja ja aiheuttaa hengitysongelmia, jos ilma on liian lämmin.

conventional radiators heat vs underfloor heating comparison

Säteilevä lattialämmitys tarjoaa lämpöä, kun sitä tarvitaan, ja vähentää kehon ylikuumenemisen riskiä koska se on mahdollisimman lähellä ihanteellista lämmitystä.

3. Ylikuumeneminen on tehotonta ja kallista

Patterit otettiin käyttöön ylellisyysesineenä 1930-luvulla, mutta ne ovat alttiita ylikuumenemiselle, mikä tekee lämmitysjärjestelmästä paljon tehottomamman. Tuuletus on usein tarpeen, kuten ikkunan avaaminen, jolloin energiaa häviää ympäristöön.

Patterin lämmöntuotto luo kuumia ja kylmiä paikkoja, mikä tarkoittaa sitä, että tunteaksen itsensä lämpimäksi kauempana patterista on tarpeen nostaa huoneen lämpötilaa. Tämän seurauksena lämpöpatterit lisäävät lämpöä ja vähentävät kylmiä pisteitä, mutta samalla tekevät patterin lähellä olevasta alueesta jopa kuumemman. Tämä ylikuumeneminen tarkoittaa, että huoneen lämpötila muuttuu lopulta liian kuumaksi, mikä luo tarvetta avata ikkunoita raikkaan ilman päästämiseksi sisään mutta samalla lämpöä pääsee ulos ja samalla tuhlataan energiaa ja rahaa. Energian tuhlaaminen on kallista, sillä vain 1 prosentin ylikuumeneminen voi lisätä polttoainekustannuksia 8% (Lähde: Carbon Trust), mikä voi todella nostaa energialaskuja.

4. Kodin sisustaminen

Lattialämmitys on sisustajan unelma, se ei vie tilaa, koska lämmönlähde on lattian sisällä. Patterit ovat usein massiivisia ja niiden täytyy olla huoneen sisällä, mikä tarkoittaa, että ne vievät tilaa seinällä. Tämä tulee erittäin ongelmalliseksi erityisesti pienissä tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, joissa jokainen tuuma tarvitaan, että tilasta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.

decorating your home without radiators

Lattialämmitys ei rajoita huonekalujen sijoittamista ja antaa täyden suunnitteluvapauden kodissa, toisin kuin lämpöpatterit, jotka ovat usein massiivisia ja paljon tilaa vieviä.

5. Vyöhykkeet- yksilöllinen lämpötilan säätö jokaisessa huoneessa

Lämmitys on tehokkaampaa, kun sitä käytetään vyöhykkeittäin. Useimmissa tapauksissa, kun käytetään lattialämmitystä, huoneet on jaettu vyöhykkeisiin ja termostaatti ohjaa kutakin vyöhykettä erikseen. Siksi lämmitys tuotetaan huoneeseen vain silloin, kun sitä tarvitaan, mikä vähentää tarvittavan energian määrää. Tavanomaiset patterijärjestelmät pyrkivät kuitenkin lämmittämään koko talon kerralla keskitetyn termostaatin avulla. Tämä voi aiheuttaa ylikuumenemisen tai alilämmityksen termostaatin sijainnista riippuen ja se on vähemmän tehokasta kuin yksittäisten vyöhykkeiden lämmittäminen.

bathroom with heated hot floor

Voiko lattialämmitys korvata patterit?

Lattialämmityksen käyttäminen pattereiden sijasta on mahdollista ja lämpöhäviöstä riippuen on mahdollista jopa päästä kokonaan eroon  lämpöpattereista.

Jotta voitaisiin päättää, voidaanko lattialämmitystä käyttää ainoana lämmönlähteenä, on suoritettava lämpöhäviölaskelma. Tämä kertoo, vastaako lattialämmityksen lämpöteho huoneen tai alueen lämmitystarvetta; maksimilämpötilan on oltava suurempi kuin suurin lämpöhäviö, jotta huoneeseen saadaan riittävästi lämpöä.

Taloissa joissa jo on keskuslämmitys, korvattaessa lämpöpatterit lattialämmityksellä, ilmanlaatu paranee, koska lämpöpattereilla tuotettu lämpö siirtää pölyä ja siitepölyä ympäri taloa. Lattialämmitysjärjestelmät tuottavat säteilylämpöä, mikä tarkoittaa, että jokainen huoneessa oleva henkilö saa lämpöä tasaisesti.

Lattialämmitys on moderni lämmitysjärjestelmä, joka voidaan asentaa sekä olemassa oleviin että uusiin koteihin. Tutki tuotevalikoimamme löytääksesi sopivat tuotteet projektillesi tai tarkemmat tiedot ja järjestelmän kustannukset, miksi et tilaisi tarjousta.

Muut kiinnostavat artikkelit: